1. พอตใช้แล้วทิ้ง Disposable pod

พอตใช้แล้วทิ้ง ( Disposable pod ) คืออะไร
คือบุหรี่ไฟฟ้าแบบสำเร็จรูปประเภทหนึ่งที่เมื่อใช้เสร็จ สูบจนหมดแล้วก็ทิ้งได้เลย ไม่ต้องดูแลรักษาทำความสะอาด สูบง่ายสะดวกในการใช้งาน

Showing the single result