3. เครื่องกับพอต Pod

    เครื่องกับพอต ( Pod )
เครื่อง สามารถใช้งานระยะยาวได้ชาร์จแบตและเปลี่ยนหัวและกลิ่นได้ตามความต้องการ หัวพอต มีหลากหลายกลิ่นให้เลือกตามความพอใจของลูกค้า และสะดวกง่าย
ต่อการใช้งาน